2015/2016

 Hovedaktiviteter 2015/2016

Dag/Måned Aktivitet
Torsdag 27. august Øvelsestart hovedkorps og junior
Mandag 24. august Øvelsestart drill
Torsdag 10. september Bli kjent kveld. Kos sammen med drill kl 1700. Øving først
05. – 11. oktober Høstferie
Lørdag  7 nov. Høstbasar
27.-28. November Seminar
Søndag 29. November Tenning av julegran og julegrøt
Søndag 13. desember kl15.00 Vi synger julen inn
Desember Juletrefest FSS-Revisjon
24. desember kl14.30 Julaften
 7. Januar  Første øvelser 2016
21. Januar Minikonsert og årsmøte
5-7. februar Korpsseminar for hele familien til Liland
15–19. februar Vinterferie
5-6. Mars Rogalandsmesterskapet for skolekorps (RM)
 21-28. Mars  Påskeferie
5. Mai Kr himmelfartsdag – fri
17.Mai 17. Mai!
27.-29. mai Sommertur!
 4-5. Juni  Riskadagane
 16. juni  Siste korpsøvelse før sommerferien
 17-19. Juni  (kun drilltroppen)  NM i drill