2017/2018

 Hovedaktiviteter 2017/2018

Dag/Måned Aktivitet
Torsdag 24. august Øvelsestart hovedkorps, junior og aspiranter
Onsdag 30. august Øvelsestart aspiranter og junior drill
Mandag  4. sept. Øvelsestart drill tropp 1 og 2
Torsdag 14. september Medlemsmøte. kl 1800. Øving først
Torsdag 28. september Felles loddsalgdag kl17-19
09. – 13. oktober Høstferie
30.oktober Bore skulekorps sin høstbasar. Vi spiller.
11-12 nov. Høstbasar
25.nov. Ålgård skolekorps sitt julemarked
01.-02. Desember Seminar
Søndag 03. Desember Tenning av julegran og julegrøt i Grendahuset
Søndag 17. Des kl 15.00 Vi synger julen inn
Lørdag  23.12 kl 16.45. Julevandring
24. Desember kl 14.00 Julaften, korpset spiller i kirken
 2018
 4. Januar Første øvelser 2018
Uke 2 Skolekonserter! (kun instrument, barneskoleelever)
 13.-14. Januar Ekstratrening drill junior, tropp 1 og tropp 2
 Torsdag 18. Januar  Årsmøte kl 18.00!
02-03. Februar Oppstartseminar for nye aspiranter
 26.-28. januar Drilltroppen reiser til Holmestrand skjærgårdsdrill
Uke 7 Vinterferie
23-25. Februar Korpsseminar for hele familien til Liland
26. mars – 02. april Påskeferie
10. Mai Kr himmelfartsdag – fri
 Torsdag 17.Mai 17. Mai!
 2-3. Juni Riskadagane
 28. juni- 1. juli. NM korpsdrill i Bergen
14. Juni Siste korpsøvelse før sommerferien
Juni Sommertur!