2019/2020

Program høstsemester 2019

06.-07. sept Oppstartseminar

09.-10. nov. Høstbasar. Alle medlemmer opptrer 

Søndag 01. Des Tenning av julegran og julegrøt i Grendahuset. Hovedkorps + juniorer spiller ved julegrana. Alle medlemmer opptrer på grøtfesten

Søndag 15. Des kl 15.00 Vi synger julen inn. Hovedkorps og instrument juniorer, og Drilltropp 1 og 2

24. Desember kl 14.00 Julaften, korpset spiller i kirken. Hovedkorps og instrument juniorer. Drilltropp 1 og 2

Program vårsemester 2020

Jan.  Skolekonserter! (kun instrument, barneskoleelever)

23.  Januar.  Årsmøte for Hommersåk skolekorps, Riska ungdomsskole kl 18.00.  Minst én forelder pr medlem/søsken bør være tilstede.

8.-9. februar drillkonkurranse Vinterpokalen i Sveio
9. februar Konsert med Riska Brass band
Torsdag 12. mars: Minikonsert Aspiranter, juniorer og hovedkorpset
13.-15. mars   Seminar og familietur til Liland i Sirdal.
Torsdag 25. april: Sosial kveld for alle medlemmer kl 18.00 på Riska ungdomsskole.

Torsdag 7. mai og 14. mai  Marsjtrening kl 17.00 – 19.00. Gjelder alle medlemmer.  Instrument-aspiranter marsjerer uten instrument.
17. mai: Den store dagen! Revelje, frokost, barnetog og latbrandstog. For alle medlemmer.
Tirsdag 19. mai.  Siste enkeltundervisning-timer med Thor Øyvind for sesongen. 
Tirsd
ag 19. mai Siste øving instrumentaspiranter.
Torsdag 26. mai Sommeravslutningsfest for instrumentaspirantene.

Lørdag 6. juni.  Vi opptrer på Riskadagene, og starter loddsalget til høstlotteriet.  Gjelder hovedkorps og drilltropp 1 og 2, og juniorer og aspiranter oppfordres til å være tilstede.
Torsdag 11. juni  Siste ordinære øving Hovedkorps og juniorgruppe.
Torsdag 18. juni  Grillparty på Riskastranda.  For alle medlemmer og familier.
19.-20. juni
NM for korpsdrill i Larvik
Juni  Tur! Alle medlemmer invitert!