Korps Korona Konkurranse

Korps Korona Konkurranse Regler:

  1. Øv 10 minutt per dag i minst 4 dager per uke. Vi er 22 stk i hovedkorps og 7 junior: 10 minutter x 29 x 4 dager = 1160 minutter per uke til sammen.

  2. Hvis vi, hele korpset, spiller til sammen minst 1160 minutter per uke, vil styre organisere en overraskelse for oss den første gangen vi møtes etter karantene. Vi klarer dette!

  3. Du registrer sin spelletid på linken Korps Korona Konkurranse

Musikk til hovedkorps

Musikk til junior

Registrere spelletid