Oppstart og øvingshelg 2018

Vi starter friskt med et oppstartseminar/øvingshelg for alle medlemmer! Men NB: Drillen og hovedkorpset starter tidligere. Se under:

Oppstartseminar (Øvingshelg) fredag og lørdag 31. august-1. september på Riska ungdomsskole og Hommersåk skole (drill). Overnatting hjemme.
Aspirantene øver med egen instruktør. Alle pauser og sosiale aktiviteter er sammen med de andre.
Lørdag serveres varm lunsj og frukt i pausene.

Fredag 18.00 – 20.00
Lørdag 10.00 – Avsluttes med hentekonsert og drilloppvisning kl 15.30 på Riska ungdomsskole. (Ferdig ca kl 16.00)

Oppstart-datoer:

DRILL:
Drillen starter opp mandag 20. august! Som vanlig i gymsalen til Hommersåk skole. Se spesifikke tider under. NYE drillaspiranter ønskes velkommen mandag 3. september, kl 17.30-18.30 (fast tid).

HOVEDKORPS:
Første øving torsdag 30. AUGUST KL 17.00.

ASPIRANTER INSTRUMENT: (De som startet i januar + nye)
Starter rett på seminaret 31. august og 1. september.
Vanlige gruppeøvinger starter tirsdag 4. september. Individuell undervisning også på tirsdager. Nærmere tidsplan kommer.

Drillgruppene og tider:
Aspiranter (nye)
Mandag 17.30-18.30
Trener: Lotte

Tropp 2 (Malin E, Sofie, Inger, Julie, Elisabeth, Hanna H, Maria, Jenny, Ina)
Mandag 18.30-20.00 og Onsdag 18.00-19.00
Trener: Maiken og Lotte

Tropp 1 (Maiken G, Lotte, Andrea, Hanna S, Maiken B)
Mandag 19.30-21.00 og Onsdag 19.00-20.30
Trener: Maiken

Hjelpetrener: Anne